Isännöintiyritykselle

Auktorisointi

ISA-auktorisointijärjestelmää ylläpitää Isännöinnin Auktorisointi ISA ry. Auktorisointi myönnetään laatukriteerit täyttäville isännöintiyrityksille. Auktorisointiin kuuluu osana Det Norske Veritaksen joka kolmas vuosi tekemä auditointi.

ISA-tunnuksen käyttöoikeus kertoo yrityksen toiminnan laadusta ja erottaa yrityksen myönteisesti kilpailijoista. ISA-auktorisointi antaa yritykselle tietoa ja välineitä toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Asiakaskunnalle ISA-auktorisointi ja siihen liittyvä ISA-merkki viestii siitä, että kyseisen kumppanin kanssa toimittaessa taloyhtiön isännöinti on luotettavissa ja osaavissa käsissä.

Auktorisoinnin saadakseen yrityksen on täytettävä ISA-auktorisointikriteerit, joita on asetettu mm. seuraaville alueille:

 • Hyvän isännointitavan - Isännöinnin eettisten ohjeiden noudattaminen
 • Det Norske Veritaksen suorittama auditointi
 • Lainsäädännön ja viranomaisohjeiden noudattamisen ja seurannan varmistavat toimintatavat
 • Sitoutuminen ISA-kurinpitomenettelyyn
 • Toiminnan jatkuva kehittäminen

Lisäksi vaatimuksia asetetaan mm. seuraaville alueille:

 • resurssit
 • kokemus
 • koulutustaso
 • talous
 • vastuuvakuutukset
 • toimintatavat ja toiminnan dokumentointi
 • laadun varmistaminen ja mittaaminen
 • hankintamenettelyt
 • viestintä

Tarkat kriteerit käyvät ilmi kohdasta "aineistot" löytyvästä itsearviointi-/auditointilomakkeesta.

<< takaisin