Taloyhtiölle

Laatukriteerit

ISA-auktorisoitujen yritysten toiminnan on täytettävä asetetut laatuvaatimukset. Kriteereissä määritetään ne juridiset, taloudelliset, kiinteistön johtamiseen ja toiminnan avoimuuteen liittyvät vaatimukset, jotka auktorisoitavan yrityksen on täytettävä.

Auktorisoinnin saadakseen yrityksen on täytettävä ISA-auktorisointikriteerit, joita on asetettu mm. seuraaville alueille:

 • Hyvän isännöintitavan - Isännöinnin eettisten ohjeiden noudattaminen
 • Det Norske Veritaksen suorittama auditointi
 • Lainsäädännön ja viranomaisohjeiden noudattamisen ja seurannan varmistavat toimintatavat
 • Sitoutuminen ISA-kurinpitomenettelyyn
 • Toiminnan jatkuva kehittäminen

Lisäksi vaatimuksia asetetaan mm. seuraaville alueille:

 • resurssit
 • kokemus
 • koulutustaso
 • talous
 • vastuuvakuutukset
 • toimintatavat ja toiminnan dokumentointi
 • laadun varmistaminen ja mittaaminen
 • hankintamenettelyt
 • viestintä

<< takaisin